Sessions

Content

Thursday 09.05 - 09.35: Setting the stage

Thursday 09.35 - 10.30: Keynote speakers

Thursday 11.00 - 12.15: 8 parallel sessions

Thursday 13.15 - 14.15: Keynote speaker

Thursday 14.15 - 15.00: Presentation

Thursday 15.30 - 16.45: 8 parallel sessions

Friday 09.00 - 10.30: Keynote speaker

Friday 11.00 - 11.45: Platform discussions

Friday 11.45 - 12.15: Closing session

Thursday 09.05 - 09.35: Setting the stage

INTRODUCTION

TITLE Setting the stage – introduction to the conference
SPEAKERS The Executive Board
ROOM The Main Hall/Aulaen
LANGUAGE English
TIME Thursday 09.05 - 09.35
PRESENTATION Setting the stage

Thursday 09.35 - 10.30: Keynote speakers

KEYNOTE SPEAKERS

TITLE How to co-create campuses: Process, place and service –  together with users
SPEAKERS Kirsti Lonka, Olli Niemi, Suvi Nenonen and Niclas Sandström
ROOM The Main Hall/Aulaen
LANGUAGE English
TIME Thursday 09.35 - 10.30
SYNOPSIS

Kirsti Lonka, Olli Niemi, Suvi Nenonen and Niclas Sandström will present the top 10 research findings from Future Learning Environment research and development with inspiration and enthusiasm.

PRESENTATION

How to co-create campuses: Process, place and service –  together with users

Thursday 11.00 - 12.15: 8 parallel sessions

SESSION 1: WORKSHOP

TITLE Tillgänglighet för alla/studenter med särskilda behov
SPEAKER Kjetil Knarlag
ROOM Room 2.2 (The Conference Centre)
LANGUAGE Norwegian
TIME Thursday 11.00 - 12.15
SYNOPSIS

Studenter med nedsatt funksjonsevne er en mangfoldig og voksende gruppe i høyere utdanning.  Hvem har en funksjonsnedsettelse i høyere utdanning, og hvordan skal vi best mulig planlegge læringsmiljøet for å ivareta god tilgjengelighet for alle? Universell utforming av læringsmiljøet vil være det bærende prinsippet for den videre utvikling i årene som kommer. Universell berører både fysiske og pedagogiske aspekter ved læring – til gode for alle studenter – ikke bare de med "spesielle" behov. Denne sesjonen vil diskutere og utfordre deltakerne rundt spørsmål som mangfold, likeverd og inkludering i planlegging av læringsmiljø.

PRESENTATION

Tilgjengelighet for alle


 

SESSION 2: DIALOGUE

TITLE Universitetsbibliotek i framtiden. Möten och kunskap
SPEAKERS Lars Burman and Margareta Hemmed
ROOM The Main Hall/Aulaen
LANGUAGE Swedish
TIME Thursday 11.00 - 12.15
SYNOPSIS

Stora delar av informationsutbudet är numera digitalt och många forskare har lämnat det fysiska biblioteket. Biblioteken förblir dock studenternas arbetsplats och allt större krav ställs på en utformning av biblioteksrummet som tillgodoser nya behov av pedagogik, möten och studieplatser. Samtidigt kvarstår behovet av de klassiska biblioteksvärdena kunskap och böcker - både för studenter och för många forskarkategorier. Lars Burman och Margareta Hemmed samtalar om det framtida universitetsbibliotekets roll.

 

 

SESSION 3: PRESENTATION

TITLE Students from different perspectives
SPEAKERS Student Administration and Career Guidance Group
ROOM Richard Mortensen Stuen (The Conference Centre)
LANGUAGE English/Scandinavian
TIME Thursday 11.00 - 12.15
SYNOPSIS

This session evolves around students, their issues regarding university studies and life and how their different perspectives call for different measures of administrative staff and career and guidance counsellors.  
Some questions will be discussed, such as:
- What type of changes have occurred in the student environment and student population?
- What are the students' expectations regarding university studies?
- How have and can administrative staff prepare for the next generation of students?
- What kind of opportunities and challenges do guidance and career counsellors foresee?

PRESENTATION

Students from different perspectives

 

SESSION 4: PRESENTATION

TITLE Digital exams – experiences and EMREX
SPEAKERS Pia H. Jensen, Freddy Barstad, Kicka Lindroos and Mats Lindstedt
ROOM Room 2.3 (The Conference Centre)
LANGUAGE Scandinavian
TIME Thursday 11.00 - 12.15
SYNOPSIS

In this session Pia H. Jensen will talk about how the University of Southern Denmark has implemented their digital exams with students bringing their own devices. Focus will be on some of the technical solutions SDU has chosen to cope with challenges as cheating, digitizing handwriting, distributing assessments a.o.t.
Kicka will talk about the e-exam as "Akvarium-exam" which is the most common model in Finland - providing the flexibility to make an appointment for the exam (within the teachers' given limits) and then write the exam under video surveillance in the school location. Registration online, tests online and evaluation online (if the teacher so wishes). But on a fixed location in college, open at given times.

Freddy Barstad from UniNett will give the status on Norway’s national digital exam project and he will describe what has been delivered so far.

Mats Lindstedt will talk about EMREX - the solution for electronic transfer of student records between higher education institutions in Europe. The project addresses the EU 2020 target that 20 % of higher education students should be mobile. The biggest benefit of EMREX will be the increased availability, quality and reliability of information about student records of achievement information.

PRESENTATIONS

Pia H. Jensen

Freddy Barstad

Kicka Lindroos

Mats Lindstedt


SESSION 5: WORKSHOP

TITLE Hvordan anvender studerende faktisk IT i projekt- og gruppearbejde?
SPEAKER Simon Heilesen and Søren Davidsen
ROOM Room M1 (State and University Library)
LANGUAGE Danish
TIME Thursday 11.00 - 12.15
SYNOPSIS

Universiteterne tilbyder typisk studerende IT-services i form f.eks. e-læringsplatform, e-mail, digitalt bibliotek mm. Men reelt ved vi meget lidt om, hvilke digitale værktøjer de studerende i øvrigt anvender, når de samarbejder om at tilrettelægge og udføre projekt- og gruppearbejde. En sådan viden kan danne udgangspunkt for eksemplificering af "best practice" til gavn for såvel studerende som deres lærere. På Roskilde Universitet gennemføres i 2015 en kortlægning af de studerendes IT-anvendelse. Workshoppen indledes med en kort redegørelse for de foreløbige resultater af undersøgelsen og lægger derefter op til diskussion af de "digitalt indfødte", som universiteterne på den ene side kan lære af, men på den anden side også er nødt til oplære i hensigtsmæssig anvendelse til akademiske formål af teknologi og services.

PRESENTATIONS

PowerPoint præsentation og flipover spørgsmål


SESSION 6: WORKSHOP 

TITLE User Experience as a strategic tool for service and user centric organisations
SPEAKERS

Sumit Pandey and Andrea Gasparini

ROOM Preben Hornung Stuen (The Conference Centre)
LANGUAGE English
TIME Thursday 11.00 - 12.15
SYNOPSIS

The talk will outline the need for a UX Strategy at a leadership level for all service and user centric organisations and shows the value of UX as a competitive advantage. It will demonstrate how we can make use of the existing service expertise and cross functional teams within organisations like the library, and use Design Thinking tools to augment (and not replace) their current work paradigms. Furthermore, it will give a longitudinal perspective on UX, emphasizing the need for constant evolvement, user research and ethnography for enhancing the user experience of the library.

PRESENTATION

User Experience as a strategic tool for service and user centric organizations


SESSION 7: WORKSHOP

TITLE Follow-up workshop keynote speakers: How to co-create campuses: Process, place and service – together with users
SPEAKER Kirsti Lonka, Olli Niemi, Suvi Nenonen and Niclas Sandström
ROOM Room 2 (The Conference Centre)
LANGUAGE English
TIME Thursday 11.00 - 12.15
SYNOPSIS

A follow-up of the keynote speak about the top 10 research findings from Future Learning Environment research and development.

PRESENTATION

Olli Niemi and Suvi Nenonen


SESSION 8: GUIDED WALK

TITLE Guided walk at Aarhus University campus
SPEAKER Gustaf Lohm and Conor Richard O'Connor Leerhøy
ROOM The University Park - meeting point: The Ambulatory/Vandrehallen
LANGUAGE English
TIME Thursday 11.00 - 12.15
SYNOPSIS

Guided walk at Aarhus University campus with a particular focus on the architecture and its impact on the development of good learning environments.


SESSION 9: WORKSHOP
PLEASE NOTE: THIS WORKSHOP WILL BE PART OF SESSION 4: DIGITAL EXAMS - EXPERIENCES

TITLE Emrex – the solution for electronic transfer of student records
SPEAKER Mats Lindstedt
LANGUAGE English
TIME Thursday 11.00 - 12.15
SYNOPSIS

EMREX is the solution for electronic transfer of student records between higher education institutions in Europe. The project addresses the EU 2020 target that 20 % of higher education students should be mobile. The biggest benefit of EMREX will be the increased availability, quality and reliability of information about student records of achievement information.
The EMREX field trial aims at testing new ways to make the administration of student mobility easier and thus promoting higher attainment level to student mobility in higher education and also encouraging more effective recognition of prior learning and avoiding overlapping studies. In the first phase the transfer will be set-up between four Nordic countries and Italy.


Thursday 13.15 - 14.15: Keynote speaker

KEYNOTE SPEAKER

TITLE Campus space – a place for interaction and learning
SPEAKER Marie Leijon
ROOM The Main Hall/Aulaen
LANGUAGE English
TIME Thursday 13.15 - 14.15
SYNOPSIS

The aim with my presentation is to discuss space in higher education in relation to interaction, with a special focus on agency and re-design. I will discuss how we can understand campus space becoming a place for learning. How are students and teachers interacting using the resources afforded by a room? My presentation will also focus on physical and virtual spaces in higher education and I will present some results from an ongoing study on interaction in a hybrid and flexible learning environment.

PRESENTATION

Campus space

Thursday 14.15 - 15.00: Presentation

TITLE Future learning environments
SPEAKERS Tone Merethe Aasen and Tore Haugen
ROOM The Main Hall/Aulaen
LANGUAGE English/Scandinavian
TIME Thursday 14.15-15.00
SYNOPSIS

Our presentation is based on an ongoing campus development project, "Vision 2060", at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU). We discuss how campus development can contribute to sustain and develop universities as attractive places for learning and knowledge development in a future of increased competition in research and higher education, exemplified with our experiences from campus development at NTNU.

PRESENTATION

Future learning environments

Thursday 15.30 - 16.45: 8 parallel sessions

SESSION 1: WORKSHOP

TITLE Follow-up workshop keynote speaker: Campus space – a place for interaction and learning
SPEAKER Marie Leijon
ROOM Room 2.2 (The Conference Centre)
LANGUAGE English
TIME Thursday 15.30 - 16.45
SYNOPSIS

In the workshop we will discuss and elaborate on how to ”hack rooms in a higher education campus setting”. Together we will brainstorm on ways to use the constraints and affordances of three rooms to create and design active learning environments.


 

SESSION 2: WORKSHOP

TITLE Follow-up workshop – presentation: Future learning environments
SPEAKERS Tone Merethe Aasen and Tore Haugen
ROOM The Main Hall/Aulaen
LANGUAGE English/Scandinavian
TIME Thursday 15.30 - 16.45
SYNOPSIS

In the workshop we will use examples of realized and planned “Future learning environments” at NTNU and at other institutions for higher education as our starting point for discussion and elaboration on questions like how campus development and changing ideas of "university" can be combined into innovative environments for learning and knowledge development?

PRESENTATION

Follow-up workshop – presentation: Future learning environments

 

 

SESSION 3: WORKSHOP

TITLE ICT in career and guidance counselling
SPEAKERS Jónina Kárdal and Elsebeth Nygaard
ROOM Room 2.3 (The Conference Centre)
LANGUAGE English/Scandinavian
TIME Thursday 15.30 - 16.45
SYNOPSIS

ICT in career and guidance counselling is an option for users to access professionals along with information.  What do career and guidance counsellors need to keep in mind when using ICT with their clients/users? What are the pros and cons to ICT use in career and guidance counselling? During this session the answers to these questions will be sought along with giving practical examples from the Danish eGuidance, which use chat, webinar and Facebook for counselling.

PRESENTATION

Jónina Kárdal and Elsebeth Nygaard

 

SESSION 4: PRESENTATION

TITLE Interactive Spaces – engage both body and mind with interactive technologies
SPEAKER Marianne Graves Petersen
ROOM Room 2 (The Conference Centre)
LANGUAGE English
TIME Thursday 15.30 - 16.45
SYNOPSIS

The presentation will cover the concepts of Interactive Spaces developed at the Department of Computer Science at Aarhus University. This includes a range of physical, spatial and movement based interaction techniques with focus on learning and training. Examples will range from interactive floors for children's learning through movement in schools, over training installations for ball sports, to industrial training and instruction via Augmented Reality. The examples will be put into the perspective of developing support for a range of subjects in high education.


SESSION 5: PRESENTATION

TITLE The DigUiB programme –  digitalizing learning support at The University of Bergen
SPEAKER Oddrun Samdal
ROOM Room M1 (State and University Library)
LANGUAGE English
TIME Thursday 15.30 - 16.45
SYNOPSIS

This mini lecture will present the digitalization programme at The University of Bergen. The purpose of the programme is to improve the quality of the students‘ learning by making the learning environment digital.
The programme is called “DigUiB”. With this programme The University of Bergen (UiB) establishes a long-term focus on digital solutions for education. We shall establish a digital teaching arena for academic and educational goals.
Through the programme we want to facilitate new learning methods through for example the use of a flipped classroom approach.
Digital learning tools provide new opportunities for better learning through stimulation of multiple senses and through increased student activity. In addition, digital learning tools make room for variation in teaching and learning approaches for both staff and students. By means of the DigUiB programme, UiB will increase the use of digital learning tools through sharing good examples, providing specific services and provide training and support in the use of tools in teaching.
A significant part of UiB‘s investment in establishing Media City Bergen together with the main Media Companies in the region, is the development of a learning laboratory. The lab will be a resource centre that works to make tomorrow‘s digital solutions for education, research and dissemination available to staff and students at the university.
In addition, the DigUiB programme also offers technologies and support for Digital teaching; giving staff and students new ways to learn. The development of a new learning platform is also a part of this, together with offering solutions for digital assessment, implementing procedures and test systems for digitalization of assessment processes and examinations. A focus area is also all the legal issues concerning the use and spreading of digital material used in teaching, and developing guidelines for implementation of digital examination.

PRESENTATION

The DigUiB programme –  digitalizing learning support at The University of Bergen


SESSION 6: PRESENTATION

TITLE From campus planning to the learning environment with a focus on sustainability
SPEAKERS Klara Frosterud, Victoria Walldin and Linda Mattsson
ROOM Richard Mortensen Stuen (The Conference Centre)
LANGUAGE Swedish
TIME Thursday 15.30 - 16.45
SYNOPSIS

Hur skapar vi hållbara lärandemiljöer i praktiken? Två arkitekter och en socialantropolog från White Arkitekter, Skandinaviens största arkitektkontor, delar med sig av sina omfattande praktiska erfarenheter. I projekten, som omfattar övergripande planering och stora såväl som små projekt, möter vi tydliga, återkommande tendenser och utmaningar. Genom konkreta exempel beskriver vi våra arbetsmetoder för att anta dessa utmaningar, med siktet inställt på att skapa attraktiva, hållbara lärandemiljöer som möter dagens och morgondagens behov.

PRESENTATION

From campus planning to the learning environment with a focus on sustainability


SESSION 7: PRESENTATION

TITLE Reorganising library services in Turku university library – new user experiences for students and staff
SPEAKER Ulla Nygrén
ROOM Preben Hornung Stuen (The Conference Centre)
LANGUAGE English
TIME Thursday 15.30 - 16.45
SYNOPSIS

During the last five years Turku University Library has undergone several profound changes. Their aim has been to reorganize the library – the staff, premises and workflows – in such a way that the customers’ needs steer everything that is done. The result is a new library service concept created by listening to the voices of research community and students. The overall cost-effectiveness of service-production has also been taken into account.  The presentation illustrates how all this was done and how the new service-concept has been received by library users, staff and university administration.                                                                                                                     

PRESENTATION

Reorganising library services in Turku university library – new user experiences for students and staff


SESSION 8: PRESENTATION

TITLE New student building on Campus Valla – Linköping University
SPEAKER Karolina Ganhammar and Joakim Nejdeby
ROOM Faculty Club (The Conference Centre)
LANGUAGE English
TIME Thursday 15.30 - 16.45
SYNOPSIS

Linköping University is planning a new building, ”Student building Campus Valla”. This new building combines services from four divisions in the same house: IT, student services, sustainability and library. The challenges are many: How to combine an open environment with security for the books, how to manage channeling matter, not the student, should it be a digital or a physical reception, how does flexibility in both furnishing and IT solutions for new pedagogics function, etc.

PRESENTATION

Student house Valla

Video: Linköping University


Friday 09.00 - 10.30: Keynote speaker

KEYNOTE SPEAKER

TITLE The student in focus – a holistic approach to learning environments
SPEAKER Dina Andersen
ROOM The Main Hall/Aulaen
LANGUAGE English
TIME Friday 09.00 - 10.30
SYNOPSIS

Students enter the university with the main goal of completing a higher education. In order to succeed, the environments must support learning and well-being. Student in Focus has been a strategic focus area at the University of Southern Denmark (SDU) since 2011. Student in Focus addresses both student learning, student life, services and administration – a holistic approach. To facilitate high learning outcome a lot of environmental elements must perform optimally – regarding both academic, virtual, physical, psychological and social study environments. Both students, teachers, administrative staff and the management are important players to improve learning environment. Examples from SDU are learning technologies, learning rooms and laboratories, career management skills, traditions and events, entrepreneurship, first year study experiences, feedback, student services and communication.

PRESENTATION

The student in focus – a holistic approach to learning environments

Friday 11.00 - 11.45: Platform discussions

PLATFORM DISCUSSIONS

TITLE "Putting it all together"
MODERATOR Christen Soleim
ROOM The Main Hall/Aulaen
LANGUAGE English/Scandinavian
TIME Friday 11.00 - 11.45
SYNOPSIS

TO BE ANNOUNCED

PRESENTATION

Video from Jónina Kárdal

Friday 11.45 - 12.15: Closing session

CLOSING SESSION

TITLE What have we learned in school today?
MODERATORS Jónina Kárdal and Anne Teglborg
ROOM The Main Hall/Aulaen
LANGUAGE English/Scandinavian
TIME Friday 11.45 - 12.15
SYNOPSIS

TO BE ANNOUNCED